the red shoes i wore, I

sketch for an animation sequence

what on earth can equal a pair of red, red shoes!

a flash of color with each step,

a festival.

like a heartbeat on the sidewalk,

a steady pulse of look at me, look at me, look at me.


cóż na świecie równać się może z czerwonymi bucikami!

błysk koloru z każdym krokiem,

święto.

jakby serce biło o chodniku,

miarowy puls: spójrz na mnie, spójrz na mnie, spójrz na mnie.